Top tien tips voor het verbeteren van de arbeidsproductiviteit en het verminderen van stress en angst

Top tien tips voor het verbeteren van de arbeidsproductiviteit en het verminderen van stress en angst

Tijdmanagementtraining is waardevol bij het verminderen van negatieve emoties en het verbeteren van het interpersoonlijk welzijn. Deze training heeft tot doel het positieve effect van timemanagementtraining op depressieve stemming, stress, slaapkwaliteit en angst bij perimenopauzale vrouwen te bestuderen. De tien tips van timemanagementtraining, ontwikkeld door Dr. Robert J. Sahin, voormalig professor aan Teachers College, Columbia University, zijn bedoeld voor studenten die een inleidende cursus over timemanagement volgen lees meer. Deze tips worden op een eenvoudige manier gepresenteerd, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor studenten.

timemanagement training

In de eerste van de tien tips, 'Vermijd overbelasting', werd de experimentele groep gevraagd om een timemanagementtraining bij te wonen onder leiding van een psychologieprofessor, terwijl de controlegroep volgens hetzelfde schema moest werken als de experimentele groep. De resultaten toonden aan dat deelnemers in beide groepen hun tijdmanagementvaardigheden aanzienlijk verbeterden, maar de experimentele groep had een significant grotere verbetering in copingvaardigheden dan de controlegroep. Daarnaast liet de experimentele groep een toename van geluk en een afname van stress zien. In de tweede tip, "Vereenvoudig de taak", toonde het experiment aan dat studenten uit de experimentele groep beter in staat waren om de taken uit te voeren dan de controlegroep. Verrassend genoeg toonden de resultaten van dit onderzoek aan dat wanneer werknemers werd gevraagd om hun prioriteitstaken op te sommen, degenen in de experimentele groep daarin veel meer succes hadden dan die in de controlegroep.

De laatste van de tien tips is 'ebusiness' en verwijst naar het positieve effect dat het heeft op zowel het moreel als de slaapkwaliteit. Beide condities bleken te zijn verbeterd door deelnemers in de experimentele groep. Het blijkt ook dat angst positief werd beïnvloed door de training. Ten slotte toonde de studie aan dat slapeloosheid geen invloed had op de prestaties.

Voor meer info klik je deze site aan: Mentor Max